GetUserAccount hesabınız ile ilgili bilgileri almanızı sağlar.

POST:https://api.isobil.com.tr/v5/isobil_API_JSON.asmx
{
 "Credential": {
  "Username": "String",
  "Password": "String",
  "SystemCode": 0
 }
}
POST:https://api.isobil.com.tr/v5/isobil_API_XML.asmx
<Request>
 <Credential>
  <Username>String</Username>
  <Password>String</Password>
  <SystemCode>0</SystemCode>
 </Credential>
</Request>

Alanlar ve açıklamaları

Credential API'ye ulaşabilmeniz için gerekli kullanıcı doğrulamasının yapıldığı alandır.

Username API erişimi için size verilen kullanıcı adı.
Password API erişimi için size verilen kullanıcı şifresi.
SystemCode API erişimi için size verilen sistem kodu.
{
"Response":
{
 "Status": {
  "Code": 0,
  "Description": "String"
 },
 "UserAccount": {
  "CompanyName": "String",
  "LastName": "String",
  "Name": "String"
  "Account": "String"
  "Credit": 0
 }
}
}
<Response>
 <Status>
  <Code>0</Code>
  <Description>String</Description>
 </Status>
 <UserAccount>
  <CompanyName>String</CompanyName>
  <LastName>String</LastName>
  <Name>String</Name>
  <Account>String</Account>
  <Credit>0</Credit>
 </UserAccount>
</Response>

Alanlar ve açıklamaları

UserAccount Kullanıcı Bilgilerinizi sorgulamanızı sağlayan servistir.

CompanyName Hesap sahibi Firma Ünvanı girilmişse bu alanda gelir.
Name Hesap sahibi Adı girilmişse bu alanda gelir.
LastName Hesap sahibi Soyadı girilmişse bu alanda gelir.
Account Hesap tipiniz. Postpaid (Faturalı) ve Prepaid (Ön Ödemeli) değerleri alabilir.
Credit Kredi durumunuz bu alanda döner. Hesabınızın eksiye gidebilecek kredi adetidir.
Status İşlemin başarılı olup olmadığı bilgisidir.

Code Durum kodudur. Eğer işlem başarılı ise 100 döner. Durum Kodu Listesi
Description Durum koduna bağlı olarak dönen açıklamadır. Durum Kodu Listesi

SubmitOTP metodu birden fazla numaraya aynı içerikli kısa mesaj gönderimi için kullanılmaktadır.

POST:https://api.isobil.com.tr/v5/isobil_API_JSON.asmx
{
 "Credential": {
  "Username": "String",
  "Password": "String",
  "SystemCode": 0
 },
 "MessageType": "String",
 "RecipientType": "String",
 "BrandCode" : 0,
 "Message": "String",
 "DataCoding": "String",
 "BlackListControl": "String",
 "Header": {
  "ServiceID": 0,
  "From": "String",
  "ValidityDate": "String"
 },
 "To": [String]
}
POST:https://api.isobil.com.tr/v5/isobil_API_XML.asmx
<Request>
 <Credential>
  <Username>String</Username>
  <Password>String</Password>
  <SystemCode>0</SystemCode>
 </Credential>
 <MessageType>String</Message>
 <RecipientType>String</Message>
 <BrandCode>0</DataCoding>
 <Message>String</Message>
 <DataCoding>String</DataCoding>
 <BlackListControl>String</BlackListControl>
 <Header>
  <ServiceID>0</ServiceID>
  <From>String</From>
  <ValidityDate>String</From>
 </Header>
 <To>String</To>
</Request>

Alanlar ve açıklamaları

Credential API'ye ulaşabilmeniz için gerekli kullanıcı doğrulamasının yapıldığı alandır.

Username API erişimi için size verilen kullanıcı adı.
Password API erişimi için size verilen kullanıcı şifresi.
SystemCode API erişimi için size verilen sistem kodu.
MessageType Önemli API üzerinden yapacağınız gönderimlerde;
SMS’lerin ticari (pazarlama/kampanya/kutlama/tanıtım/reklam) amaçlı mı yoksa bildirim amaçlı mı olduğu muhakkak ayrıştırılmalı, gönderimler bu ayrıma ve İYS mevzuatına uygun bir şekilde yapılmalıdır. SMS gönderim fonksiyonlarında MessageType, RecipientType ve BrandCode parametreleri bu ayrıştırmaya uygun değerler verilerek istekte bulunulmalıdır. Bu konuda yasal yükümlülük tamamen hizmet sağlayıcı firmalara verilmiştir.

- Gönderilecek mesajın ticari olup olmadığını belirtmek için seçilir. Alabileceği değerler BILGILENDIRME ve TICARI’dir.
RecipientType Gönderim yapılacak GSM’lerin hem bireysel hem tacir kaydı olabilir. Hangi alıcı tipi ile gönderim yapıldığı seçimi bu parametre ile yapılır. Alabileceği değerler BIREYSEL ve TACIR’dir. MessageType parametresi ‘TICARI’ girildiğinde zorunlu alandır.
BrandCode SMS servisini çağıran hizmet sağlayıcının marka kodudur. MessageType parametresi ‘TICARI’ girildiğinde zorunlu alandır.
Message Kısa mesaj içeriği.

Önemli 1 kısa mesaj 160 karakter olabilir. Eğer uzun mesaj gönderilecek ise her parça 153 karakter olacak şekilde gönderim yapılır. Maksimum 612 karakter (4 x 153) uzunluğunda mesaj gönderilebilir.

- Default (http://en.wikipedia.org/wiki/GSM_03.38)
- UCS2 (http://en.wikipedia.org/wiki/GSM_03.38#UCS-2_Encoding)
DataCoding Mesajın kodlanma biçimidir. 2 değer alabilir. Bunlar;
- Default (http://en.wikipedia.org/wiki/GSM_03.38)
- UCS2 (http://en.wikipedia.org/wiki/GSM_03.38#UCS-2_Encoding)
BlackListControl Kara liste kontrolü belirtmek için seçilir. Alabileceği değerler true ve false’dir.
ÖnemliBlackListControl değeri false yapıldığında Kara liste kontrolü yapılmayacaktır. Doğabilecek olumsuzluklardan kullanıcı sorumludur.
Header Kısa mesaj başlık bilgilerinin barındırıldığı yapıdır.

ServicID Servis seçimidir.
From Başlık adı. Kısa mesajlarınızı alan kişilere gözükecek gönderen ismidir.
ValidityPeriod Mesajın geçerlilik süresi. Gönderim yaptığınız cep telefonu kapalı veya kapsamı alanı dışındaysa sistem buna SMS göndermeyi bu verilen süre içerisinde denemeye devam eder.
To Kısa mesajı göndermek istediğiniz numaraları belirttiğiniz alandır.

Cep telefonu numarasını bu alana yazmanız gerekemektedir.Birden fazla numaraya gönderim yapılmak isteniyorsa bu satır çoğaltılmalıdır.
    <To>5320000001</To>
    <To>5420000002</To>
    <To>5550000003</To>
Cep telefonu numarasını bu alana yazmanız gerekemektedir.Birden fazla numaraya gönderim yapılmak isteniyorsa virgüllerle ayrılmalıdır.
"To": ["5320000001","5420000002","5550000003"]
{
"Response":
{
 "MessageID": 0,
 "Status": {
  "Code": 0,
  "Description": "String"
 }
}
}
<Response>
 <MessageID>0</ServerTime>
 <Status>
  <Code>0</Code>
  <Description>String</Description>
 </Status>
</Response>

Alanlar ve açıklamaları

MessageId Sisteme gönderdiğiniz mesajın mesaj numarasıdır. Rapor sorgulamanız için bu numara gerekmektedir.
Status İşlemin başarılı olup olmadığı bilgisidir.

Code Durum kodudur. Eğer işlem başarılı ise 100 döner. Durum Kodu Listesi
Description Durum koduna bağlı olarak dönen açıklamadır. Durum Kodu Listesi

Submit metodu birden fazla numaraya aynı içerikli kısa mesaj gönderimi için kullanılmaktadır.

POST:https://api.isobil.com.tr/v5/isobil_API_JSON.asmx
{
 "Credential": {
  "Username": "String",
  "Password": "String",
  "SystemCode": 0
 },
 "MessageType": "String",
 "RecipientType": "String",
 "BrandCode" : 0,
 "Message": "String",
 "DataCoding": "String",
 "BlackListControl": "String",
 "Header": {
  "ServiceID": 0,
  "From": "String",
  "ScheduledDeliveryDate": "String",
  "ValidityDate": "String"
 },
 "To": [String],
 "Groups": [0]
}
POST:https://api.isobil.com.tr/v5/isobil_API_XML.asmx
<Request>
 <Credential>
  <Username>String</Username>
  <Password>String</Password>
  <SystemCode>0</SystemCode>
 </Credential>
 <MessageType>String</Message>
 <RecipientType>String</Message>
 <BrandCode>0</DataCoding>
 <Message>String</Message>
 <DataCoding>String</DataCoding>
 <BlackListControl>String</BlackListControl>
 <Header>
  <ServiceID>0</ServiceID>
  <From>String</From>
  <ScheduledDeliveryDate>String</From>
  <ValidityDate>String</From>
 </Header>
 <To>String</To>
 <To>String</To>
 <Groups>0</Groups>
 <Groups>0</Groups>
</Request>

Alanlar ve açıklamaları

Credential API'ye ulaşabilmeniz için gerekli kullanıcı doğrulamasının yapıldığı alandır.

Username API erişimi için size verilen kullanıcı adı.
Password API erişimi için size verilen kullanıcı şifresi.
SystemCode API erişimi için size verilen sistem kodu.
MessageType Önemli API üzerinden yapacağınız gönderimlerde;
SMS’lerin ticari (pazarlama/kampanya/kutlama/tanıtım/reklam) amaçlı mı yoksa bildirim amaçlı mı olduğu muhakkak ayrıştırılmalı, gönderimler bu ayrıma ve İYS mevzuatına uygun bir şekilde yapılmalıdır. SMS gönderim fonksiyonlarında MessageType, RecipientType ve BrandCode parametreleri bu ayrıştırmaya uygun değerler verilerek istekte bulunulmalıdır. Bu konuda yasal yükümlülük tamamen hizmet sağlayıcı firmalara verilmiştir.

- Gönderilecek mesajın ticari olup olmadığını belirtmek için seçilir. Alabileceği değerler BILGILENDIRME ve TICARI’dir.
RecipientType Gönderim yapılacak GSM’lerin hem bireysel hem tacir kaydı olabilir. Hangi alıcı tipi ile gönderim yapıldığı seçimi bu parametre ile yapılır. Alabileceği değerler BIREYSEL ve TACIR’dir. MessageType parametresi ‘TICARI’ girildiğinde zorunlu alandır.
BrandCode SMS servisini çağıran hizmet sağlayıcının marka kodudur. MessageType parametresi ‘TICARI’ girildiğinde zorunlu alandır.
Message Kısa mesaj içeriği.

Önemli 1 kısa mesaj 160 karakter olabilir. Eğer uzun mesaj gönderilecek ise her parça 153 karakter olacak şekilde gönderim yapılır. Maksimum 612 karakter (4 x 153) uzunluğunda mesaj gönderilebilir.

- Default (http://en.wikipedia.org/wiki/GSM_03.38)
- UCS2 (http://en.wikipedia.org/wiki/GSM_03.38#UCS-2_Encoding)
DataCoding Mesajın kodlanma biçimidir. 2 değer alabilir. Bunlar;
- Default (http://en.wikipedia.org/wiki/GSM_03.38)
- UCS2 (http://en.wikipedia.org/wiki/GSM_03.38#UCS-2_Encoding)
BlackListControl Kara liste kontrolü belirtmek için seçilir. Alabileceği değerler true ve false’dir.
ÖnemliBlackListControl değeri false yapıldığında Kara liste kontrolü yapılmayacaktır. Doğabilecek olumsuzluklardan kullanıcı sorumludur.
Header Kısa mesaj başlık bilgilerinin barındırıldığı yapıdır.

ServicID Servis seçimidir.
From Başlık adı. Kısa mesajlarınızı alan kişilere gözükecek gönderen ismidir.
ScheduledDeliveryDate İleri tarihli SMS gönderilmek isteniyorsa kullanılır.
Örnek : 20151019123000

Önemli Eğer ileri tarihli mesaj gönderilmek istenilmiyorsa ScheduledDeliveryDate boş gönderilmelidir.
ValidityPeriod Mesajın geçerlilik süresi. Gönderim yaptığınız cep telefonu kapalı veya kapsamı alanı dışındaysa sistem buna SMS göndermeyi bu verilen süre içerisinde denemeye devam eder.
To Kısa mesajı göndermek istediğiniz numaraları belirttiğiniz alandır.

Cep telefonu numarasını bu alana yazmanız gerekemektedir.Birden fazla numaraya gönderim yapılmak isteniyorsa bu satır çoğaltılmalıdır.
    <To>5320000001</To>
    <To>5420000002</To>
    <To>5550000003</To>
Cep telefonu numarasını bu alana yazmanız gerekemektedir.Birden fazla numaraya gönderim yapılmak isteniyorsa virgüllerle ayrılmalıdır.
"To": ["5320000001","5420000002","5550000003"]
Groups Kısa mesajı göndermek istediğiniz grupları belirttiğiniz alandır.

Grup numarasını bu alana yazmanız gerekemektedir.Birden fazla gruba gönderim yapılmak isteniyorsa bu satır çoğaltılmalıdır.
    <Groups>1</Groups>
    <Groups>2</Groups>
    <Groups>3</Groups>
                    
Grup numarasını bu alana yazmanız gerekemektedir.Birden fazla gruba gönderim yapılmak isteniyorsa virgüllerle ayrılmalıdır.
"Groups": [1,2,3]
{
"Response":
{
 "MessageID": 0,
 "Status": {
  "Code": 0,
  "Description": "String"
 }
}
}
<Response>
 <MessageID>0</ServerTime>
 <Status>
  <Code>0</Code>
  <Description>String</Description>
 </Status>
</Response>

Alanlar ve açıklamaları

MessageId Sisteme gönderdiğiniz mesajın mesaj numarasıdır. Rapor sorgulamanız için bu numara gerekmektedir.
Status İşlemin başarılı olup olmadığı bilgisidir.

Code Durum kodudur. Eğer işlem başarılı ise 100 döner. Durum Kodu Listesi
Description Durum koduna bağlı olarak dönen açıklamadır. Durum Kodu Listesi

SubmitMulti metodu birden fazla numaraya farklı içerikli kısa mesaj gönderimi için kullanılmaktadır.

POST:https://api.isobil.com.tr/v5/isobil_API_JSON.asmx
{
 "Credential": {
  "Username": "String",
  "Password": "String",
  "SystemCode": 0
 },
 "MessageType": "String",
 "RecipientType": "String",
 "BrandCode" : 0,
 "DataCoding": "String",
 "BlackListControl": "String",
 "Header": {
  "ServiceID": 0,
  "From": "String",
  "ScheduledDeliveryDate": "String",
  "ValidityDate": "String"
 },
 "Envelopes": {
  "Envelope": [
   {
    "Message": "String",
    "To": "String"
   }
  ]
 }
}
POST:https://api.isobil.com.tr/v5/isobil_API_XML.asmx
<Request>
 <Credential>
  <Username>String</Username>
  <Password>String</Password>
  <SystemCode>0</SystemCode>
 </Credential>
 <MessageType>String</Message>
 <RecipientType>String</Message>
 <BrandCode>0</DataCoding>
 <DataCoding>String</DataCoding>
 <BlackListControl>String</BlackListControl>
 <Header>
  <ServiceID>0</ServiceID>
  <From>String</From>
  <ScheduledDeliveryDate>String</From>
  <ValidityDate>String</From>
 </Header>
 <Envelopes>
  <Envelope>
   <Message>String</Message>
   <To>String</To>
  </Envelope>
 </Envelopes>
</Request>

Alanlar ve açıklamaları

Credential API'ye ulaşabilmeniz için gerekli kullanıcı doğrulamasının yapıldığı alandır.

Username API erişimi için size verilen kullanıcı adı.
Password API erişimi için size verilen kullanıcı şifresi.
SystemCode API erişimi için size verilen sistem kodu.
MessageType Önemli API üzerinden yapacağınız gönderimlerde;
SMS’lerin ticari (pazarlama/kampanya/kutlama/tanıtım/reklam) amaçlı mı yoksa bildirim amaçlı mı olduğu muhakkak ayrıştırılmalı, gönderimler bu ayrıma ve İYS mevzuatına uygun bir şekilde yapılmalıdır. SMS gönderim fonksiyonlarında MessageType, RecipientType ve BrandCode parametreleri bu ayrıştırmaya uygun değerler verilerek istekte bulunulmalıdır. Bu konuda yasal yükümlülük tamamen hizmet sağlayıcı firmalara verilmiştir.

- Gönderilecek mesajın ticari olup olmadığını belirtmek için seçilir. Alabileceği değerler BILGILENDIRME ve TICARI’dir.
RecipientType Gönderim yapılacak GSM’lerin hem bireysel hem tacir kaydı olabilir. Hangi alıcı tipi ile gönderim yapıldığı seçimi bu parametre ile yapılır. Alabileceği değerler BIREYSEL ve TACIR’dir. MessageType parametresi ‘TICARI’ girildiğinde zorunlu alandır.
BrandCode SMS servisini çağıran hizmet sağlayıcının marka kodudur. MessageType parametresi ‘TICARI’ girildiğinde zorunlu alandır.
DataCoding Mesajın kodlanma biçimidir. 2 değer alabilir. Bunlar;
- Default (http://en.wikipedia.org/wiki/GSM_03.38)
- UCS2 (http://en.wikipedia.org/wiki/GSM_03.38#UCS-2_Encoding)
BlackListControl Kara liste kontrolü belirtmek için seçilir. Alabileceği değerler true ve false’dir.
ÖnemliBlackListControl değeri false yapıldığında Kara liste kontrolü yapılmayacaktır. Doğabilecek olumsuzluklardan kullanıcı sorumludur.
Header Kısa mesaj başlık bilgilerinin barındırıldığı yapıdır.

ServicID Servis seçimidir.
From Başlık adı. Kısa mesajlarınızı alan kişilere gözükecek gönderen ismidir.
ScheduledDeliveryDate İleri tarihli SMS gönderilmek isteniyorsa kullanılır.
Örnek : 20151019123000

Önemli Eğer ileri tarihli mesaj gönderilmek istenilmiyorsa ScheduledDeliveryDate boş gönderilmelidir.
ValidityPeriod Mesajın geçerlilik süresi. Gönderim yaptığınız cep telefonu kapalı veya kapsamı alanı dışındaysa sistem buna SMS göndermeyi bu verilen süre içerisinde denemeye devam eder.
Envelopes Kısa mesajı göndermek istediğiniz numaraları ve her bir numaraya gidecek mesajı belirttiğiniz alandır.

Envelope Birden fazla numaraya gönderim yapılmak Envelope çoğaltılmalıdır.
<Envelopes>
	<Envelope>
		<Message>Numara 1 icin mesaj</Message>
		<To>5320000001</To>
	</Envelope>
	<Envelope>
		<Message>Numara 2 icin mesaj</Message>
		<To>5420000002</To>
	</Envelope>>
</Envelopes>
Message Kısa mesaj içeriği.

Önemli 1 kısa mesaj 160 karakter olabilir. Eğer uzun mesaj gönderilecek ise her parça 153 karakter olacak şekilde gönderim yapılır. Maksimum 612 karakter (4 x 153) uzunluğunda mesaj gönderilebilir.

- Default (http://en.wikipedia.org/wiki/GSM_03.38)
- UCS2 (http://en.wikipedia.org/wiki/GSM_03.38#UCS-2_Encoding)
To Gönderim yapılacak telefon numarasını bu alana yazmanız gerekemektedir.
Birden fazla numaraya gönderim yapılmak isteniyorsa virgüllerle ayrılmalıdır.
"Envelopes":[
	{
		"Message":"Numara 1 icin mesaj",
		"To": "5320000001"
	},
	{
		"Message": "Numara 2 icin mesaj",
		"To": "5320000002"
	}
],
Message Kısa mesaj içeriği.

Önemli 1 kısa mesaj 160 karakter olabilir. Eğer uzun mesaj gönderilecek ise her parça 153 karakter olacak şekilde gönderim yapılır. Maksimum 612 karakter (4 x 153) uzunluğunda mesaj gönderilebilir.

- Default (http://en.wikipedia.org/wiki/GSM_03.38)
- UCS2 (http://en.wikipedia.org/wiki/GSM_03.38#UCS-2_Encoding)
To Gönderim yapılacak telefon numarasını bu alana yazmanız gerekemektedir.
{
"Response":
{
 "MessageID": 0,
 "Status": {
  "Code": 0,
  "Description": "String"
 }
}
}
<Response>
 <MessageID>0</ServerTime>
 <Status>
  <Code>0</Code>
  <Description>String</Description>
  </Status>
</Response>

Alanlar ve açıklamaları

MessageId Sisteme gönderdiğiniz mesajın mesaj numarasıdır. Rapor sorgulamanız için bu numara gerekmektedir.
Status İşlemin başarılı olup olmadığı bilgisidir.

Code Durum kodudur. Eğer işlem başarılı ise 100 döner. Durum Kodu Listesi
Description Durum koduna bağlı olarak dönen açıklamadır. Durum Kodu Listesi

GetGroups metodu gruplarını ile ilgili bilgileri almanızı sağlar.

POST:https://api.isobil.com.tr/v5/isobil_API_JSON.asmx
{
 "Credential": {
  "Username": "String",
  "Password": "String",
  "SystemCode": 0
 }
}
POST:https://api.isobil.com.tr/v5/isobil_API_XML.asmx
<Request>
 <Credential>
  <Username>String</Username>
  <Password>String</Password>
  <SystemCode>0</SystemCode>
 </Credential>
</Request>

Alanlar ve açıklamaları

Credential API'ye ulaşabilmeniz için gerekli kullanıcı doğrulamasının yapıldığı alandır.

Username API erişimi için size verilen kullanıcı adı.
Password API erişimi için size verilen kullanıcı şifresi.
SystemCode API erişimi için size verilen sistem kodu.
{
"Response":
{
 "Status": {
  "Code": 0,
  "Description": "String"
 },
 "Group": {
  "Item": [
   {
    "GroupID": 0,
    "GroupName": "String",
    "Count": 0
   }
  ],
  "Count": 0
 }
}
}
<Response>
 <Status>
  <Code>0</Code>
  <Description>String</Description>
 </Status>
 <Group>
  <Item>
   <GroupID>0</GroupID>
   <GroupName>String</GroupName>
   <Count>0</Count>
  </Item>
  <Count>0</Count>
 </Group>
</Response>

Alanlar ve açıklamaları

Group Grup listeniz yer alır.

Count Toplam grup sayısı
Item
GroupID Grup kayıt numarası.
GroupName Grubun adı.
Count Grupta kayıtlı kişi sayısı.
Status İşlemin başarılı olup olmadığı bilgisidir.

Code Durum kodudur. Eğer işlem başarılı ise 100 döner. Durum Kodu Listesi
Description Durum koduna bağlı olarak dönen açıklamadır. Durum Kodu Listesi

GetPersons metodu gruba kayıtlı kişi bilgilerini almanızı sağlar.

POST:https://api.isobil.com.tr/v5/isobil_API_JSON.asmx
{
 "Credential": {
  "Username": "String",
  "Password": "String",
  "SystemCode": 0
 },
 "Criterion": {
  "GroupID": 0
 }
}
POST:https://api.isobil.com.tr/v5/isobil_API_XML.asmx
<Request>
 <Credential>
  <Username>String</Username>
  <Password>String</Password>
  <SystemCode>0</SystemCode>
 </Credential>
 <Criterion>
  <GroupID>0</Process>
 </Criterion>
</Request>

Alanlar ve açıklamaları

Credential API'ye ulaşabilmeniz için gerekli kullanıcı doğrulamasının yapıldığı alandır.

Username API erişimi için size verilen kullanıcı adı.
Password API erişimi için size verilen kullanıcı şifresi.
SystemCode API erişimi için size verilen sistem kodu.
GroupID GetGroup metodu ile alınan Grup kayıt numarasıdır.
{
"Response":
{
 "Status": {
  "Code": 0,
  "Description": "String"
 },
 "Persons": {
  "Item": [
   {
    "PersonID": 0,
    "MSISDN": "String",
    "Name": "String",
    "LastName": "String"
   }
  ],
  "Count": 0
 }
}
}
<Response>
 <Status>
  <Code>0</Code>
  <Description>String</Description>
 </Status>
 <Persons>
  <Item>
   <PersonID>0</PersonID>
   <MSISDN>String</MSISDN>
   <Name>String</Name>
   <LastName>String</LastName>
  </Item>
  <Count>0</Count>
 </Persons>
</Response>

Alanlar ve açıklamaları

Persons Kişi listeniz yer alır.

Count Toplam kişi sayısı
Item
PersonID Kişi kayıt numarası.
MSISDN Telefon numarası.
Name Kişi adı.
LastName Kişi soyadı.
Status İşlemin başarılı olup olmadığı bilgisidir.

Code Durum kodudur. Eğer işlem başarılı ise 100 döner. Durum Kodu Listesi
Description Durum koduna bağlı olarak dönen açıklamadır. Durum Kodu Listesi

GetServices metodu servisleriniz ile ilgili bilgileri almanızı sağlar.

POST:https://api.isobil.com.tr/v5/isobil_API_JSON.asmx
{
 "Credential": {
  "Username": "String",
  "Password": "String",
  "SystemCode": 0
 },
 "Criterion": {
  "Process": 0
 }
}
POST:https://api.isobil.com.tr/v5/isobil_API_XML.asmx
<Request>
 <Credential>
  <Username>String</Username>
  <Password>String</Password>
  <SystemCode>0</SystemCode>
 </Credential>
 <Criterion>
  <Process>0</Process>
 </Criterion>
</Request>

Alanlar ve açıklamaları

Credential API'ye ulaşabilmeniz için gerekli kullanıcı doğrulamasının yapıldığı alandır.

Username API erişimi için size verilen kullanıcı adı.
Password API erişimi için size verilen kullanıcı şifresi.
SystemCode API erişimi için size verilen sistem kodu.
Process Farklı servis seçimleri isteniyorsa kullanılır.

Önemli TCKN Servisleri için Process değeri 1 olmalıdır.
{
"Response":
{
 "Status": {
  "Code": 0,
  "Description": "String"
 },
 "Services": {
  "Item": [
   {
    "ServiceName": "String",
    "ServiceID": 0
   }
  ],
  "Count": 0
 }
}
}
<Response>
 <Status>
  <Code>0</Code>
  <Description>String</Description>
 </Status>
 <Services>
  <Item>
   <ServiceName>String</ServiceName>
   <ServiceID>0</ServiceID>
  </Item>
  <Count>0</Count>
 </Services>
</Response>

Alanlar ve açıklamaları

Services Servis listeniz yer alır.

Count Toplam servis sayısı
Item
ServiceID Servis kayıt numarası.
ServiceName Servisin adı.
Status İşlemin başarılı olup olmadığı bilgisidir.

Code Durum kodudur. Eğer işlem başarılı ise 100 döner. Durum Kodu Listesi
Description Durum koduna bağlı olarak dönen açıklamadır. Durum Kodu Listesi

GetSenders gönderen başlıklarınızı öğrenmenizi sağlar.

POST:https://api.isobil.com.tr/v5/isobil_API_JSON.asmx
{
 "Credential": {
  "Username": "String",
  "Password": "String",
  "SystemCode": 0
 },
 "Criterion": {
  "ServiceID": 0
 } 
}
POST:https://api.isobil.com.tr/v5/isobil_API_XML.asmx
<Request>
 <Credential>
  <Username>String</Username>
  <Password>String</Password>
  <SystemCode>0</SystemCode>
 </Credential>
 <Criterion>
  <ServiceID>0</ServiceID>
 </Criterion>
</Request>

Alanlar ve açıklamaları

Credential API'ye ulaşabilmeniz için gerekli kullanıcı doğrulamasının yapıldığı alandır.

Username API erişimi için size verilen kullanıcı adı.
Password API erişimi için size verilen kullanıcı şifresi.
SystemCode API erişimi için size verilen sistem kodu.
ServiceID Servis numarasıdır.

Önemli GetServices listesinden ulaşılabilir.
{
"Response":
{
 "Status": {
  "Code": 0,
  "Description": "String"
 },
 "Senders": {
  "Item": [
   {
    "Sender": "String"
   }
  ],
  "Count": 0
 }
}
}
<Response>
 <Status>
  <Code>0</Code>
  <Description>String</Description>
 </Status>
 <Senders>
  <Item>
   <Sender>String</Sender>
  </Item>
  <Count>0</Count>
 </Senders>
</Response>

Alanlar ve açıklamaları

Senders Gönderen başlıkları. Kısa mesajlarınızı alan kişilere gözükecek gönderen isimleridir.

Count Toplam başlık sayısı
Item
Sender Gönderen başlığı
Status İşlemin başarılı olup olmadığı bilgisidir.

Code Durum kodudur. Eğer işlem başarılı ise 100 döner. Durum Kodu Listesi
Description Durum koduna bağlı olarak dönen açıklamadır. Durum Kodu Listesi

GetBlackList metodu kara listeye eklenmiş kayıtları almanızı sağlar.

POST:https://api.isobil.com.tr/v5/isobil_API_JSON.asmx
{
 "Credential": {
  "Username": "String",
  "Password": "String",
  "SystemCode": 0
 },
 "Criterion": {
  "PageNum": 0
 }
}
POST:https://api.isobil.com.tr/v5/isobil_API_XML.asmx
<Request>
 <Credential>
  <Username>String</Username>
  <Password>String</Password>
  <SystemCode>0</SystemCode>
 </Credential>
 <Criterion>
  <PageNum>0</PageNum>
 </Criterion>
</Request>

Alanlar ve açıklamaları

Credential API'ye ulaşabilmeniz için gerekli kullanıcı doğrulamasının yapıldığı alandır.

Username API erişimi için size verilen kullanıcı adı.
Password API erişimi için size verilen kullanıcı şifresi.
SystemCode API erişimi için size verilen sistem kodu.
PageNum Listelenmek istenen sayfa numarasıdır. Kayıtlar her sayfada 100 kayıt şeklinde listelenir.
{
"Response":
{
 "Status": {
  "Code": 0,
  "Description": "String"
 },
 "BlackLists": {
  "Item": [
   {
    "RowNumber": 0,
    "MSISDN": "String",
    "Date": "String"
   }
  ],
  "Count": 0
 }
}
}
<Response>
 <Status>
  <Code>0</Code>
  <Description>String</Description>
 </Status>
 <BlackLists>
  <Item>
   <RowNumber>0</RowNumber>
   <MSISDN>String</MSISDN>
   <Date>String</Date>
  </Item>
  <Count>0</Count>
 </BlackLists>
</Response>

Alanlar ve açıklamaları

BlackLists Kara listeniz yer alır.

Count Toplam kayıt sayısı
Item
RowNumber Kayıt sıra numarası.
MSISDN Telefon numarası.
Date Kayıt tarihi.
Status İşlemin başarılı olup olmadığı bilgisidir.

Code Durum kodudur. Eğer işlem başarılı ise 100 döner. Durum Kodu Listesi
Description Durum koduna bağlı olarak dönen açıklamadır. Durum Kodu Listesi

BlackList metodu alıcılar için kara liste yönetimi yapmanızı sağlar.

POST:https://api.isobil.com.tr/v5/isobil_API_JSON.asmx
{
 "Credential": {
  "Username": "String",
  "Password": "String",
  "SystemCode": 0
 },
 "Criterion": {
  "Process": 0,
  "MSISDN":"String"
 }
}
POST:https://api.isobil.com.tr/v5/isobil_API_XML.asmx
<Request>
 <Credential>
  <Username>String</Username>
  <Password>String</Password>
  <SystemCode>0</SystemCode>
 </Credential>
 <Criterion>
  <Process>0</Process>
  <MSISDN>String</MSISDN>
 </Criterion>
</Request>

Alanlar ve açıklamaları

Credential API'ye ulaşabilmeniz için gerekli kullanıcı doğrulamasının yapıldığı alandır.

Username API erişimi için size verilen kullanıcı adı.
Password API erişimi için size verilen kullanıcı şifresi.
SystemCode API erişimi için size verilen sistem kodu.
Criterion Kriterleri belirler

Process Önemli Ekleme, Çıkarma ve Sorgulama işlemleri için kullanılır.

Sorgulama için Process değeri 1
Çıkarma için Process değeri 2
Ekleme için Process değeri 3
MSISDN İşlem yapılacak numara.
{
"Response":
{
 "Status": {
  "Code": 0,
  "Description": "String"
 },
 "Criterion": {
  "MSISDN": "String",
  "CreateDate": "String"
 }
}
}
<Response>
 <Status>
  <Code>0</Code>
  <Description>String</Description>
 </Status>
 <Criterion>
  <MSISDN>String</MSISDN>
  <CreateDate>String</CreateDate>
 </Criterion>
</Response>

Alanlar ve açıklamaları

Criterion Sorgulama sonucunu bu alana döner.

MSISDN İşlem yapılan numara.
CreateDate Eklenme tarihidir. Format: yyyyMMddHHmmss

Örnek: 20151020124500
Status İşlemin başarılı olup olmadığı bilgisidir.

Code Durum kodudur. Eğer işlem başarılı ise 100 döner. Durum Kodu Listesi
Description Durum koduna bağlı olarak dönen açıklamadır. Durum Kodu Listesi

Query gönderilerinizin özet raporlarını almanızı sağlayan servistir.

POST:https://api.isobil.com.tr/v5/isobil_API_JSON.asmx
{
 "Credential": {
  "Username": "String",
  "Password": "String",
  "SystemCode": 0
 },
 "Criterion": {
  "MessageID": 0
 } 
}
POST:https://api.isobil.com.tr/v5/isobil_API_XML.asmx
<Request>
 <Credential>
  <Username>String</Username>
  <Password>String</Password>
  <SystemCode>0</SystemCode>
 </Credential>
 <Criterion>
  <MessageID>0</MessageID>
 </Criterion>
</Request>

Alanlar ve açıklamaları

Credential API'ye ulaşabilmeniz için gerekli kullanıcı doğrulamasının yapıldığı alandır.

Username API erişimi için size verilen kullanıcı adı.
Password API erişimi için size verilen kullanıcı şifresi.
SystemCode API erişimi için size verilen sistem kodu.
MessageID Mesaj gönderdiğinizde dönen mesaj numarasıdır.
{
"Response":
{
 "Status": {
  "Code": 0,
  "Description": "String"
 },
 "Report": {
  "Item": [
   {
    "PackedID": 0,
    "Count": 0,
    "Delivered": 0,
    "Expired": 0,
    "Undelivered": 0,
    "Completed": 0,
    "UpdateDate": "String"
   }
  ],
  "Count": 0
 }
}
}
<Response>
 <Status>
  <Code>0</Code>
  <Description>String</Description>
 </Status>
 <Report>
  <Item>
   <PackedID>0</PackedID>
   <Count>0</Count>
   <Delivered>0</Delivered>
   <Expired>0</Expired>
   <Undelivered>0</Undelivered>
   <Completed>0</Completed>
   <UpdateDate>0</UpdateDate>
  </Item>
  <Count>0</Count>
 </Report>
</Response>

Alanlar ve açıklamaları

Report SMS gönderimleri belirli adetlerde paketler halinde gönderilir. Her paket için bir paket numarası oluşturulur.

Count Toplam paket sayısı
Item
PackedID Paket kayıt numarası.
Count Gönderilen mesaj sayısı
Delivered Teslim edilen mesaj sayısı.
Undelivered Teslim edilemeyen mesaj sayısı.
Expired Zaman aşımına uğrayan mesaj sayısı.
Scheduled Bekleyen/Henüz raporlanamayan mesaj sayısı.
Completed Raporlanma durumu.
UpdateDate Rapor son güncellenme tarihi.
Status İşlemin başarılı olup olmadığı bilgisidir.

Code Durum kodudur. Eğer işlem başarılı ise 100 döner. Durum Kodu Listesi
Description Durum koduna bağlı olarak dönen açıklamadır. Durum Kodu Listesi

QueryDetail gönderilerinizin numara bazlı detaylı raporlarını almanızı sağlayan servistir.

POST:https://api.isobil.com.tr/v5/isobil_API_JSON.asmx
{
 "Credential": {
  "Username": "String",
  "Password": "String",
  "SystemCode": 0
 },
 "Criterion": {
  "MessageID": 0,
  "PacketID": 0
 }
}
POST:https://api.isobil.com.tr/v5/isobil_API_XML.asmx
<Request>
 <Credential>
  <Username>String</Username>
  <Password>String</Password>
  <SystemCode>0</SystemCode>
 </Credential>
 <Criterion>
  <MessageID>0</MessageID>
  <PacketID>0</PacketID>
 </Criterion>
</Request>

Alanlar ve açıklamaları

Credential API'ye ulaşabilmeniz için gerekli kullanıcı doğrulamasının yapıldığı alandır.

Username API erişimi için size verilen kullanıcı adı.
Password API erişimi için size verilen kullanıcı şifresi.
SystemCode API erişimi için size verilen sistem kodu.
MessageID Mesaj gönderdiğinizde dönen mesaj numarasıdır.
PacketID Query metodunda dönen paket numarasıdır.
{
"Response":
{
 "Status": {
  "Code": 0,
  "Description": "String"
 },
 "Report": {
  "Item": [
   {
    "MSISDN": "String",
    "State": 0
   }
  ]
 }
}
}
<Response>
 <Status>
  <Code>0</Code>
  <Description>String</Description>
 </Status>
 <Report>
  <Item>
   <MSISDN>String</MSISDN>
   <State>0</State>
  </Item>
 </Report>
</Response>

Alanlar ve açıklamaları

Report Numara bazlı iletim raporları buraya döner.

Item
MSISDN Gönderilen telefon numarası.
State Mesaj durumu. Mesaj Durumları
Status İşlemin başarılı olup olmadığı bilgisidir.

Code Durum kodudur. Eğer işlem başarılı ise 100 döner. Durum Kodu Listesi
Description Durum koduna bağlı olarak dönen açıklamadır. Durum Kodu Listesi

QueryScheduled ileri tarihli gönderilerinizin durumunu sorgulamanızı sağlar.

POST:https://api.isobil.com.tr/v5/isobil_API_JSON.asmx
{
 "Credential": {
  "Username": "String",
  "Password": "String",
  "SystemCode": 0
 },
 "Criterion": {
  "ScheduledMessageID": 0 
 }
}
POST:https://api.isobil.com.tr/v5/isobil_API_XML.asmx
<Request>
 <Credential>
  <Username>String</Username>
  <Password>String</Password>
  <SystemCode>0</SystemCode>
 </Credential>
 <Criterion>
  <ScheduledMessageID>0</ScheduledMessageID>
 </Criterion>
</Request>

Alanlar ve açıklamaları

Credential API'ye ulaşabilmeniz için gerekli kullanıcı doğrulamasının yapıldığı alandır.

Username API erişimi için size verilen kullanıcı adı.
Password API erişimi için size verilen kullanıcı şifresi.
SystemCode API erişimi için size verilen sistem kodu.
ScheduledMessageID Mesaj gönderdiğinizde dönen mesaj numarasıdır.
{
"Response":
{
 "Status": {
  "Code": 0,
  "Description": "String"
 },
 "Criterion": {
  "Process": 0,
  "ServiceID": 0,
  "Sender": "String",
  "Message": "String",
  "ScheduledDeliveryDate": "String"
 }
}
}
<Response>
 <Status>
  <Code>0</Code>
  <Description>String</Description>
 </Status>
 <Criterion>
  <Process>0</Process>
  <ServiceID>0</ServiceID>
  <Sender>String</Sender>
  <Message>String</Message>
  <ScheduledDeliveryDate>String</ScheduledDeliveryDate>
 </Criterion>
</Response>

Alanlar ve açıklamaları

Credential API'ye ulaşabilmeniz için gerekli kullanıcı doğrulamasının yapıldığı alandır.

Username API erişimi için size verilen kullanıcı adı.
Password API erişimi için size verilen kullanıcı şifresi.
SystemCode API erişimi için size verilen sistem kodu.
Criterion Kriterleri belirler

Process Gönderim durumu. Gönderim Durumları
ServiceID Servis seçimidir.
Sender Başlık adı. Kısa mesajlarınızı alan kişilere gözükecek gönderen ismidir.
Message Kısa mesaj içeriği.
ScheduledDeliveryDate Zamanlanmış gönderim tarihi.

CancelScheduled ileri tarihli gönderilerinizi iptal etmenizi sağlar.

POST:https://api.isobil.com.tr/v5/isobil_API_JSON.asmx
{
 "Credential": {
  "Username": "String",
  "Password": "String",
  "SystemCode": 0
 },
 "Criterion": {
  "ScheduledMessageID": 0 
 }
}
POST:https://api.isobil.com.tr/v5/isobil_API_XML.asmx
<Request>
 <Credential>
  <Username>String</Username>
  <Password>String</Password>
  <SystemCode>0</SystemCode>
 </Credential>
 <Criterion>
  <ScheduledMessageID>0</ScheduledMessageID>
 </Criterion>
</Request>

Alanlar ve açıklamaları

Credential API'ye ulaşabilmeniz için gerekli kullanıcı doğrulamasının yapıldığı alandır.

Username API erişimi için size verilen kullanıcı adı.
Password API erişimi için size verilen kullanıcı şifresi.
SystemCode API erişimi için size verilen sistem kodu.
ScheduledMessageID İptal etmek istediğiniz İleri Tarihli mesaj numarasıdır.
{
"Response":
{
 "Status": {
  "Code": 0,
  "Description": "String"
 }
}
}
<Response>
 <Status>
  <Code>0</Code>
  <Description>String</Description>
 </Status>
</Response>

Alanlar ve açıklamaları

Credential API'ye ulaşabilmeniz için gerekli kullanıcı doğrulamasının yapıldığı alandır.

Username API erişimi için size verilen kullanıcı adı.
Password API erişimi için size verilen kullanıcı şifresi.
SystemCode API erişimi için size verilen sistem kodu.

QueryMulti

POST:https://api.isobil.com.tr/v5/isobil_API_JSON.asmx
{
 "Credential": {
  "Username": "String",
  "Password": "String",
  "SystemCode": 0
 },
 "Criterion": {
  "BeginDate": "String", 
  "EndDate": "String", 
  "ServiceID": 0, 
  "Sender": "String", 
  "Message": "String", 
  "Limit": 0
 } 
}
POST:https://api.isobil.com.tr/v5/isobil_API_XML.asmx
<Request>
 <Credential>
  <Username>String</Username>
  <Password>String</Password>
  <SystemCode>0</SystemCode>
 </Credential>
 <Criterion>
  <BeginDate>String</BeginDate>
  <EndDate>String</EndDate>
  <ServiceID>0</ServiceID>
  <Sender>String</Sender>
  <Message>String</Message>
  <Limit>0</Limit>
 </Criterion>
</Request>

Alanlar ve açıklamaları

Credential API'ye ulaşabilmeniz için gerekli kullanıcı doğrulamasının yapıldığı alandır.

Username API erişimi için size verilen kullanıcı adı.
Password API erişimi için size verilen kullanıcı şifresi.
SystemCode API erişimi için size verilen sistem kodu.
Criterion Kriterleri belirler

BeginDate Tarih aralığı başlangıç tarihi. Format: yyyyMMddHHmmss

Örnek: 20151020124500

Girilmezse son 3 gün içinde yapılan gönderim kayıtları listelenir.
EndDate Tarih aralığı bitiş tarihi. Format: yyyyMMddHHmmss

Örnek: 20151020124500
ServiceID Servis seçimi
0 ise tüm servisler üzerinden yapılan gönderim kayıtları listelenir
Sender Gönderici adında arana kelime
Message Mesaj içeriğinde aranacak kelime
Limit Gönderim adedine göre;
Limit: 0 ise Gönderim adet = 0 olan kayıtlar listelenir
Limit: 1 ise Gönderim adet = 1 olan kayıtlar listelenir
Limit: 2 ise Gönderim adet 1 den büyük olan kayıtlar listelenir
Limit: 3 ise Gönderim adet 10 den büyük olan kayıtlar listelenir
Limit: 4 ise Gönderim adet 20 den büyük olan kayıtlar listelenir
Limit: 5 ise Gönderim adet 50 den büyük olan kayıtlar listelenir
Limit: 6 ise Gönderim adet 100 den büyük olan kayıtlar listelenir
Limit: 7 ise Gönderim adet 200 den büyük olan kayıtlar listelenir
Limit: 8 ise Gönderim adet 500 den büyük olan kayıtlar listelenir
Limit: 9 ise Gönderim adet 1000 den büyük olan kayıtlar listelenir
Limit: 10 ise Gönderim adet 5000 den büyük olan kayıtlar listelenir
Limit: 11 ise Gönderim adet 10000 den büyük olan kayıtlar listelenir
Limit: 12 ise Gönderim adet 50000 den büyük olan kayıtlar listelenir
Limit: 13 ise Gönderim adet 100000 den büyük olan kayıtlar listelenir
{
"Response":
{
 "Status": {
  "Code": 0,
  "Description": "String"
 },
 "Report": {
  "Item": [
   {
    "MessageID": 0,
    "Message": "String"
    "Sender": "String",
    "SendDate": "String",
    "Statu": 0,
    "ServiceID": 0,
    "Username": "String",
    "SingleCount": 0,
    "Count": 0,
    "Delivered": 0,
    "Undelivered": 0,
    "Expired": 0,
    "Scheduled": 0
   }
  ],
  "ReportCount": 0,
  "SingleCount": 0,
  "Count": 0,
  "Delivered": 0,
  "Undelivered": 0,
  "Expired": 0,
  "Scheduled": 0
 }
}
}
<Response>
 <Status>
  <Code>0</Code>
  <Description>String</Description>
 </Status>
 <Report>
  <Item>
   <MessageID>0</MessageID>
   <Message>String</Message>
   <Sender>String</Sender>
   <SendDate>String</SendDate>
   <Statu>0</Statu>
   <ServiceID>0</ServiceID>
   <Username>String</Username>
   <SingleCount>0</SingleCount>
   <Count>0</Count>
   <Delivered>0</Delivered>
   <Undelivered>0</Undelivered>
   <Expired>0</Expired>
   <Scheduled>0</Scheduled>
  </Item>
  <ReportCount>0</ReportCount>
  <SingleCount>0</SingleCount>
  <Count>0</Count>
  <Delivered>0</Delivered>
  <Undelivered>0</Undelivered>
  <Expired>0</Expired>
  <Scheduled>0</Scheduled>
 </Report>
</Response>

Alanlar ve açıklamaları

Report Sorgulama sonucunu bu alana döner.

ReportCount Listenen rapor sayısı
SingleCount Toplam gönderilen mesaj sayısı (Tekil)
Count Toplam gönderilen mesaj sayısı
Delivered Toplam teslim edilen mesaj sayısı.
Undelivered Toplam teslim edilemeyen mesaj sayısı.
Expired Toplam zaman aşımına uğrayan mesaj sayısı.
Scheduled Toplam bekleyen/henüz raporlanamayan mesaj sayısı.
Item
MessageID Mesaj numarasıdır.
Message Mesaj içeriği.
Sender Mesajı gönderen alfanumerik isim.
SendDate Mesajı gönderilme tarihi.
Statu Mesaj paketinin durumu. Mesaj Paket Durumları
ServiceID Mesajın gönderildiği servis numarası.
Username Mesajı gönderen kullanıcı adı
Count Gönderilen mesaj sayısı (Tekil)
Count Gönderilen mesaj sayısı
Delivered Teslim edilen mesaj sayısı.
Undelivered Teslim edilemeyen mesaj sayısı.
Expired Zaman aşımına uğrayan mesaj sayısı.
Scheduled Bekleyen/Henüz raporlanamayan mesaj sayısı.
Status İşlemin başarılı olup olmadığı bilgisidir.

Code Durum kodudur. Eğer işlem başarılı ise 100 döner. Durum Kodu Listesi
Description Durum koduna bağlı olarak dönen açıklamadır. Durum Kodu Listesi

Submit_TCKN

POST:https://api.isobil.com.tr/v5/isobil_API_JSON.asmx
{
 "Credential": {
  "Username": "String",
  "Password": "String",
  "SystemCode": 0
 },
 "Message": "String",
 "DataCoding": "String",
 "Header": {
  "ServiceID": 0,
  "From": "String",
  "ScheduledDeliveryDate": "String",
  "ValidityDate": "String"
 },
 "To": [String]
}
POST:https://api.isobil.com.tr/v5/isobil_API_XML.asmx
<Request>
 <Credential>
  <Username>String</Username>
  <Password>String</Password>
  <SystemCode>0</SystemCode>
 </Credential>
 <Message>String</Message>
 <DataCoding>String</DataCoding>
 <Header>
  <ServiceID>0</ServiceID>
  <From>String</From>
  <ScheduledDeliveryDate>String</From>
  <ValidityDate>String</From>
 </Header>
 <To>String</To>
</Request>

Alanlar ve açıklamaları

Credential API'ye ulaşabilmeniz için gerekli kullanıcı doğrulamasının yapıldığı alandır.

Username API erişimi için size verilen kullanıcı adı.
Password API erişimi için size verilen kullanıcı şifresi.
SystemCode API erişimi için size verilen sistem kodu.
Message Kısa mesaj içeriği.

Önemli 1 kısa mesaj 160 karakter olabilir. Eğer uzun mesaj gönderilecek ise her parça 153 karakter olacak şekilde gönderim yapılır. Maksimum 612 karakter (4 x 153) uzunluğunda mesaj gönderilebilir.

- Default (http://en.wikipedia.org/wiki/GSM_03.38)
- UCS2 (http://en.wikipedia.org/wiki/GSM_03.38#UCS-2_Encoding)
DataCoding Mesajın kodlanma biçimidir. 2 değer alabilir. Bunlar;
- Default (http://en.wikipedia.org/wiki/GSM_03.38)
- UCS2 (http://en.wikipedia.org/wiki/GSM_03.38#UCS-2_Encoding)
Header Kısa mesaj başlık bilgilerinin barındırıldığı yapıdır.

ServicID Servis seçimidir.
From Başlık adı. Kısa mesajlarınızı alan kişilere gözükecek gönderen ismidir.
ScheduledDeliveryDate İleri tarihli SMS gönderilmek isteniyorsa kullanılır.
Örnek : 20151019123000

Önemli Eğer ileri tarihli mesaj gönderilmek istenilmiyorsa ScheduledDeliveryDate boş gönderilmelidir.
ValidityPeriod Mesajın geçerlilik süresi. Gönderim yaptığınız cep telefonu kapalı veya kapsamı alanı dışındaysa sistem buna SMS göndermeyi bu verilen süre içerisinde denemeye devam eder.
To Kısa mesajı göndermek istediğiniz TCKN numaraları belirttiğiniz alandır.

TCKN numarasını bu alana yazmanız gerekemektedir.Birden fazla TCKN numaraya gönderim yapılmak isteniyorsa bu satır çoğaltılmalıdır.
    <To>00000000001</To>
    <To>00000000002</To>
    <To>00000000003</To>
                    
TCKN numarasını bu alana yazmanız gerekemektedir.Birden fazla TCKN numaraya gönderim yapılmak isteniyorsa virgüllerle ayrılmalıdır.
"To": ["00000000001","00000000002","00000000003"]
{
"Response":
{
 "MessageID": 0,
 "Status": {
  "Code": 0,
  "Description": "String"
 }
}
}
<Response>
 <MessageID>0</ServerTime>
 <Status>
  <Code>0</Code>
  <Description>String</Description>
 </Status>
</Response>

Alanlar ve açıklamaları

MessageId Sisteme gönderdiğiniz mesajın mesaj numarasıdır. Rapor sorgulamanız için bu numara gerekmektedir.
Status İşlemin başarılı olup olmadığı bilgisidir.

Code Durum kodudur. Eğer işlem başarılı ise 100 döner. Durum Kodu Listesi
Description Durum koduna bağlı olarak dönen açıklamadır. Durum Kodu Listesi

SubmitMulti_TCKN

POST:https://api.isobil.com.tr/v5/isobil_API_JSON.asmx
{
 "Credential": {
  "Username": "String",
  "Password": "String",
  "SystemCode": 0
 },
 "DataCoding": "String",
 "Header": {
  "ServiceID": 0,
  "From": "String",
  "ScheduledDeliveryDate": "String",
  "ValidityDate": "String"
 },
 "Envelopes": {
  "Envelope": [
   {
    "Message": "String",
    "To": "String"
   }
  ]
 }
}
POST:https://api.isobil.com.tr/v5/isobil_API_XML.asmx
<Request>
 <Credential>
  <Username>String</Username>
  <Password>String</Password>
  <SystemCode>0</SystemCode>
 </Credential>
 <DataCoding>String</DataCoding>
 <Header>
  <ServiceID>0</ServiceID>
  <From>String</From>
  <ScheduledDeliveryDate>String</From>
  <ValidityDate>String</From>
 </Header>
 <Envelopes>
  <Envelope>
   <Message>String</Message>
   <To>String</To>
  </Envelope>
 </Envelopes>
</Request>

Alanlar ve açıklamaları

Credential API'ye ulaşabilmeniz için gerekli kullanıcı doğrulamasının yapıldığı alandır.

Username API erişimi için size verilen kullanıcı adı.
Password API erişimi için size verilen kullanıcı şifresi.
SystemCode API erişimi için size verilen sistem kodu.
DataCoding Mesajın kodlanma biçimidir. 2 değer alabilir. Bunlar;
- Default (http://en.wikipedia.org/wiki/GSM_03.38)
- UCS2 (http://en.wikipedia.org/wiki/GSM_03.38#UCS-2_Encoding)
Header Kısa mesaj başlık bilgilerinin barındırıldığı yapıdır.

ServicID Servis seçimidir.
From Başlık adı. Kısa mesajlarınızı alan kişilere gözükecek gönderen ismidir.
ScheduledDeliveryDate İleri tarihli SMS gönderilmek isteniyorsa kullanılır.
Örnek : 20151019123000

Önemli Eğer ileri tarihli mesaj gönderilmek istenilmiyorsa ScheduledDeliveryDate boş gönderilmelidir.
ValidityPeriod Mesajın geçerlilik süresi. Gönderim yaptığınız cep telefonu kapalı veya kapsamı alanı dışındaysa sistem buna SMS göndermeyi bu verilen süre içerisinde denemeye devam eder.
Envelopes Kısa mesajı göndermek istediğiniz TCKN numaraları ve her bir TCKN numaraya gidecek mesajı belirttiğiniz alandır.

Envelope Birden fazla TCKN numaraya gönderim yapılmak Envelope çoğaltılmalıdır.
<Envelopes>
	<Envelope>
		<Message>TCKN 1 icin mesaj</Message>
		<To>00000000001</To>
	</Envelope>
	<Envelope>
		<Message>TCKN 2 icin mesaj</Message>
		<To>00000000002</To>
	</Envelope>
</Envelopes>
Message Kısa mesaj içeriği.

Önemli 1 kısa mesaj 160 karakter olabilir. Eğer uzun mesaj gönderilecek ise her parça 153 karakter olacak şekilde gönderim yapılır. Maksimum 612 karakter (4 x 153) uzunluğunda mesaj gönderilebilir.

- Default (http://en.wikipedia.org/wiki/GSM_03.38)
- UCS2 (http://en.wikipedia.org/wiki/GSM_03.38#UCS-2_Encoding)
To Gönderim yapılacak TCKN numarasını bu alana yazmanız gerekemektedir.
Birden fazla TCKN numaraya gönderim yapılmak isteniyorsa virgüllerle ayrılmalıdır.
"Envelopes":[
	{
		"Message":"TCKN 1 icin mesaj",
		"To": "00000000001"
	},
	{
		"Message": "TCKN 2 icin mesaj",
		"To": "00000000002"
	}
],
Message Kısa mesaj içeriği.

Önemli 1 kısa mesaj 160 karakter olabilir. Eğer uzun mesaj gönderilecek ise her parça 153 karakter olacak şekilde gönderim yapılır. Maksimum 612 karakter (4 x 153) uzunluğunda mesaj gönderilebilir.

- Default (http://en.wikipedia.org/wiki/GSM_03.38)
- UCS2 (http://en.wikipedia.org/wiki/GSM_03.38#UCS-2_Encoding)
To Gönderim yapılacak TCKN numarasını bu alana yazmanız gerekemektedir.
{
"Response":
{
 "MessageID": 0,
 "Status": {
  "Code": 0,
  "Description": "String"
 }
}
}
<Response>
 <MessageID>0</ServerTime>
 <Status>
  <Code>0</Code>
  <Description>String</Description>
  </Status>
</Response>

Alanlar ve açıklamaları

MessageId Sisteme gönderdiğiniz mesajın mesaj numarasıdır. Rapor sorgulamanız için bu numara gerekmektedir.
Status İşlemin başarılı olup olmadığı bilgisidir.

Code Durum kodudur. Eğer işlem başarılı ise 100 döner. Durum Kodu Listesi
Description Durum koduna bağlı olarak dönen açıklamadır. Durum Kodu Listesi

AddGroup

POST:https://api.isobil.com.tr/v5/isobil_API_JSON.asmx
{
 "Credential": {
  "Username": "String",
  "Password": "String",
  "SystemCode": 0
 },
 "Group": {
  "GroupName": "String",
  "Process": 0,
  "Item": [
   {
    "MSISDN": "String",
    "Name": "String",
    "LastName": "String"
   }
  ]
 }
}
POST:https://api.isobil.com.tr/v5/isobil_API_XML.asmx
<Request>
 <Credential>
  <Username>String</Username>
  <Password>String</Password>
  <SystemCode>0</SystemCode>
 </Credential>
 <Group>
  <GroupName>String</GroupName>
  <Process>0</GroupName>
  <Item>
   <MSISDN>String</MSISDN>
   <Name>String</Name>
   <LastName>String</LastName>
  </Item>
 </Group>
</Request>

Alanlar ve açıklamaları

Credential API'ye ulaşabilmeniz için gerekli kullanıcı doğrulamasının yapıldığı alandır.

Username API erişimi için size verilen kullanıcı adı.
Password API erişimi için size verilen kullanıcı şifresi.
SystemCode API erişimi için size verilen sistem kodu.
Group Oluşturulacak grup bilgileri.

GroupName Grup adı. Aynı isimde grup var ise; kayıtlar mevcut grubu eklenecektir.
Process Önemli Mevcut verileri koru için Process değeri 0
Verileri güncelle için Process değeri 1

Mevcut verileri koru: Bir önceki yüklemede bulunan bilgileri aynen korucaktır. Eğer kayıtlı kişi bilgileri değişti ise; "Verileri güncelle" seçeneğini işaretleyiniz.
Verileri güncelle: Kayıtlı kişi kartı yeni gelen bilgilerle güncellenecektir. Eğer bir önceki verilerin değişmesini istemiyorsanız; "Mevcut verileri koru" seçeneğini şaretleyiniz.
Item
MSISDN Gruba eklenecek telefon numarasını bu alana yazmanız gerekemektedir.
Name İsim.
LastName Soyisim.
{
 "Response":
 {
  "Status": {
   "Code": 0,
   "Description": "String"
  }
 }
}
<Response>
 <Status>
  <Code>0</Code>
  <Description>String</Description>
 </Status>
</Response>

Alanlar ve açıklamaları

MessageId Sisteme gönderdiğiniz mesajın mesaj numarasıdır. Rapor sorgulamanız için bu numara gerekmektedir.
Status İşlemin başarılı olup olmadığı bilgisidir.

Code Durum kodudur. Eğer işlem başarılı ise 100 döner. Durum Kodu Listesi
Description Durum koduna bağlı olarak dönen açıklamadır. Durum Kodu Listesi

GetDatabanks metodu veri bankaları ile ilgili bilgileri almanızı sağlar.

POST:https://api.isobil.com.tr/v5/isobil_API_JSON.asmx
{
 "Credential": {
  "Username": "String",
  "Password": "String",
  "SystemCode": 0
 }
}
POST:https://api.isobil.com.tr/v5/isobil_API_XML.asmx
<Request>
 <Credential>
  <Username>String</Username>
  <Password>String</Password>
  <SystemCode>0</SystemCode>
 </Credential>
</Request>

Alanlar ve açıklamaları

Credential API'ye ulaşabilmeniz için gerekli kullanıcı doğrulamasının yapıldığı alandır.

Username API erişimi için size verilen kullanıcı adı.
Password API erişimi için size verilen kullanıcı şifresi.
SystemCode API erişimi için size verilen sistem kodu.
{
"Response":
{
 "Status": {
  "Code": 0,
  "Description": "String"
 },
 "Databanks": {
  "Item": [
   {
    "DatabankID": 0,
    "DatabankName": "String",
    "Count": 0
   }
  ],
  "Count": 0
 }
}
}
<Response>
 <Status>
  <Code>0</Code>
  <Description>String</Description>
 </Status>
 <Databanks>
  <Item>
   <DatabankID>0</GroupID>
   <DatabankName>String</GroupName>
   <Count>0</Count>
  </Item>
  <Count>0</Count>
 </Databanks>
</Response>

Alanlar ve açıklamaları

Databanks Veri bankası listeniz yer alır.

Count Toplam veri bankası sayısı
Item
DatabankID Veri bankası kayıt numarası.
DatabankName Veri bankası adı.
Count Veri bankasına kayıtlı kişi sayısı.
Status İşlemin başarılı olup olmadığı bilgisidir.

Code Durum kodudur. Eğer işlem başarılı ise 100 döner. Durum Kodu Listesi
Description Durum koduna bağlı olarak dönen açıklamadır. Durum Kodu Listesi

Databank

POST:https://api.isobil.com.tr/v5/isobil_API_JSON.asmx
{
 "Credential": {
  "Username": "String",
  "Password": "String",
  "SystemCode": 0
 },
 "Criterion": {
  "DatabankID": 0, 
  "Process": 0, 
  "MSISDN":"String"
 } 
}
POST:https://api.isobil.com.tr/v5/isobil_API_XML.asmx
<Request>
 <Credential>
  <Username>String</Username>
  <Password>String</Password>
  <SystemCode>0</SystemCode>
 </Credential>
 <Criterion>
  <DatabankID>0</Process>
  <Process>0</Process>
  <MSISDN>String</MSISDN>
 </Criterion>
</Request>

Alanlar ve açıklamaları

Credential API'ye ulaşabilmeniz için gerekli kullanıcı doğrulamasının yapıldığı alandır.

Username API erişimi için size verilen kullanıcı adı.
Password API erişimi için size verilen kullanıcı şifresi.
SystemCode API erişimi için size verilen sistem kodu.
Criterion Kriterleri belirler

DatabankID İşlem yapılacak veri bankası kayıt numarası.
Process Önemli Ekleme, Çıkarma ve Sorgulama işlemleri için kullanılır.

Sorgulama için Process değeri 1
Çıkarma için Process değeri 2
Ekleme için Process değeri 3
MSISDN İşlem yapılacak numara.
{
"Response":
{
 "Status": {
  "Code": 0,
  "Description": "String"
 },
 "Criterion": {
  "MSISDN": "String",
  "Name": "String",
  "City": "String",
  "District": "String",
  "Job": "String",
  "Gender": "String"
 }
}
}
<Response>
 <Status>
  <Code>0</Code>
  <Description>String</Description>
 </Status>
 <Criterion>
  <MSISDN>String</MSISDN>
  <Name>String</Name>
  <City>String</City>
  <District>String</District>
  <Job>String</Job>
  <Gender>String&llt;/Gender>
 </Criterion>
</Response>
Criterion Sorgulama sonucunu bu alana döner.

MSISDN İşlem yapılan numara.
Name İsim bilgisi
City Şehir bilgisi
District İlçe bilgisi
Job Meslek bilgisi
Gender Cinsiyet bilgisi
Status İşlemin başarılı olup olmadığı bilgisidir.

Code Durum kodudur. Eğer işlem başarılı ise 100 döner. Durum Kodu Listesi
Description Durum koduna bağlı olarak dönen açıklamadır. Durum Kodu Listesi

GetMo metodu gelen mesajları almanızı sağlar.

POST:https://api.isobil.com.tr/v5/isobil_API_JSON.asmx
{
 "Credential": {
  "Username": "String",
  "Password": "String",
  "SystemCode": 0
 },
 "Criterion": {
  "ShortNumber": 0
  "Sender": "String",
  "Operator": "String",
  "BeginDate": "String",
  "EndDate": "String",
 }
}
POST:https://api.isobil.com.tr/v5/isobil_API_XML.asmx
<Request>
 <Credential>
  <Username>String</Username>
  <Password>String</Password>
  <SystemCode>0</SystemCode>
 </Credential>
 <Criterion>
  <ShortNumber>0</ShortNumber>
  <Sender>String</Sender>
  <Operator>String</Operator>
  <BeginDate>String</BeginDate>
  <EndDate>String</EndDate>
 </Criterion>
</Request>

Alanlar ve açıklamaları

Credential API'ye ulaşabilmeniz için gerekli kullanıcı doğrulamasının yapıldığı alandır.

Username API erişimi için size verilen kullanıcı adı.
Password API erişimi için size verilen kullanıcı şifresi.
SystemCode API erişimi için size verilen sistem kodu.
ShortNumber Mesajın gönderildiği kısa numara.
Sender Mesajı gönderen numara.
Operator Mesajı gönderen numaranın GSM operatörü.
BeginDate Mesajın geldiği tarih aralığı başlangıç tarihi. Format: yyyyMMddHHmmss

Örnek: 20151020124500

Girilmezse son 3 gün içinde yapılan gönderim kayıtları listelenir.

EndDate Mesajın geldiği tarih aralığı bitiş tarihi. Format: yyyyMMddHHmmss Örnek: 20151020124500
{
"Response":
{
 "Status": {
  "Code": 0,
  "Description": "String"
 },
 "Report": {
  "Item": [
   {
    "Sender": "String",
    "Message": "String",
    "Date": "String",
    "ShortNumber": 0,
    "Operator": "String"
   }
  ],
  "ReportCount": 0
 }
}
}
<Response>
 <Status>
  <Code>0</Code>
  <Description>String</Description>
 </Status>
 <Report>
  <Item>
   <Sender>String</Sender>
   <Message>String</Message>
   <Date>String</Date>
   <ShortNumber>0</ServiceID>
   <Operator>String</Operator>
  </Item>
  <ReportCount>0</ReportCount>
 </Report>
</Response>

Alanlar ve açıklamaları

Report Gelen mesaj listeniz yer alır.

ReportCount Toplam kayıt sayısı
Item
Sender Mesajı gönderen numara.
Message Gelen mesaj metni.
Date Mesajın geliği tarihi.
ShortNumber Mesajın gönderildiği kısa numara.
Operator Mesajı gönderen numaranın GSM operatörü.
Status İşlemin başarılı olup olmadığı bilgisidir.

Code Durum kodudur. Eğer işlem başarılı ise 100 döner. Durum Kodu Listesi
Description Durum koduna bağlı olarak dönen açıklamadır. Durum Kodu Listesi

GetBl metodu kara listeye eklenmiş kayıtları almanızı sağlar.

POST:https://api.isobil.com.tr/v5/isobil_API_JSON.asmx
{
 "Credential": {
  "Username": "String",
  "Password": "String",
  "SystemCode": 0
 },
 "Criterion": {
  "BeginDate": "String", 
  "EndDate": "String", 
 }
}
POST:https://api.isobil.com.tr/v5/isobil_API_XML.asmx
<Request>
 <Credential>
  <Username>String</Username>
  <Password>String</Password>
  <SystemCode>0</SystemCode>
 </Credential>
 <Criterion>
  <BeginDate>String</BeginDate>
  <EndDate>String</EndDate>
 </Criterion>
</Request>

Alanlar ve açıklamaları

Credential API'ye ulaşabilmeniz için gerekli kullanıcı doğrulamasının yapıldığı alandır.

Username API erişimi için size verilen kullanıcı adı.
Password API erişimi için size verilen kullanıcı şifresi.
SystemCode API erişimi için size verilen sistem kodu.
BeginDate Tarih aralığı başlangıç tarihi. Format: yyyyMMddHHmmss

Örnek: 20151020124500

Girilmezse son 3 gün içinde yapılan gönderim kayıtları listelenir.
EndDate Tarih aralığı bitiş tarihi. Format: yyyyMMddHHmmss

Örnek: 20151020124500
{
"Response":
{
 "Status": {
  "Code": 0,
  "Description": "String"
 },
 "BlackLists": {
  "Item": [
   {
    "MSISDN": "String",
    "Date": "String"
   }
  ],
  "Count": 0
 }
}
}
<Response>
 <Status>
  <Code>0</Code>
  <Description>String</Description>
 </Status>
 <BlackLists>
  <Item>
   <MSISDN>String</MSISDN>
   <Date>String</Date>
  </Item>
  <Count>0</Count>
 </BlackLists>
</Response>

Alanlar ve açıklamaları

BlackLists Kara listeniz yer alır.

Count Toplam kayıt sayısı
Item
MSISDN Telefon numarası.
Date Kayıt tarihi.
Status İşlemin başarılı olup olmadığı bilgisidir.

Code Durum kodudur. Eğer işlem başarılı ise 100 döner. Durum Kodu Listesi
Description Durum koduna bağlı olarak dönen açıklamadır. Durum Kodu Listesi